Om Vejles Folkemøde

Vejles Folkemøde udspringer af vores resiliensstrategi: "Vi gør udfordringer til muligheder" som Vejle Byråd vedtog i 2016.

Vi forstår resiliens som en evne, der kan læres, og en kapacitet, som kan opbygges. Strategien indeholder en lang række resiliensprojekter, som hver især har til formål at opbygge et resilient samfund i Vejle Kommune.

Vejle Kommunes resiliensindsats er centreret om tre strategiske søjler, hvor Vejles Folkemøde hører under "Demokratisk Dialog".

  • Demokratisk dialog – samskabelse og borgerinddragelse
  • Klimaresiliens – vandet og det grønne
  • Social resiliens – forebyggelse og sammenhængskraft

Folkemødet - et demokratisk mødested for alle

Vejles Folkemøde bliver til i samarbejde med virksomheder, foreninger, organisationer, frivillige, erhvervs- og kulturlivet. Arrangører, der deltager til folkemødet, er med til at skabe programmets indhold og skabe en arena for åbne demokratiske mødesteder.
Hver arrangør er ansvarlig for indholdet og for at arrangementet relaterer sig til årets tema.

Rådhustorvet danner rammen om folkemødet, som har en særlig demokratisk kobling.

Vejles Folkemøde løb første gang af stablen i år 2017 og voksede med flere arrangører i 2018 og 2019. Grundet en ufrivillig pause med corona de seneste år har folkemødet ikke været afholdt.